13.06.2024
Корисні статті

Написання статті ВАК

Стаття ВАК — це наукове дослідження у форматі статті, яке автор/автори планують опублікувати або вже розмістили в рецензованому науковому виданні, включеному до Списку журналів, що затверджений Вищою атестаційною комісією при Міністерстві науки і вищої освіти РФ (ВАК).

Про що має бути стаття ВАК?

Тематика статті повинна тісно корелювати з темою вашої дисертації і відображати її основні наукові результати. У ВАК можна публікуватися і безкоштовно, щоб дізнатися як потрібно перейти за посиланням на сайт https://aspirantura.com.ua/uk/publikatsiya-vak/.

Для чого необхідна стаття ВАК?

До захисту дисертації потрібно розмістити в наукових рецензованих журналах статті ВАК. В іншому випадку, дисертант не буде допущений до захисту.

Скільки статей ВАК потрібно опублікувати до захисту?

Для професорів має бути опубліковано:

  • у галузі мистецтвознавства та культурології, соціально-економічних, суспільних і гуманітарних наук — не менше 15-ти публікацій;
  • в інших галузях — не менше 10-ти публікацій.

Для кандидатів наук:

  • у галузі мистецтвознавства та культурології, соціально-економічних, суспільних і гуманітарних наук — щонайменше 3 публікації;
  • в інших галузях — не менше 2-х публікацій.

Коли можна опублікувати останню статтю до дати захисту дисертації?

За один місяць до дати захисту.

Чи зараховуються статті ВАК, які відправлені до друку, але ще не опубліковані?

Ні, не зараховуються.

Чи зараховуються статті ВАК, які відправлені до друку, але ще не розміщені на момент захисту дисертації, проте я маю довідку «Прийнята до друку стаття», яка підтверджує публікацію найближчим часом.

Ні, не зараховується.

Написання статті ВАК

Якщо під час публікації статті журнал входив до Списку рецензованих видавництв, а на момент захисту дисертації — вже не входить до цього списку, стаття зараховується?

Так, зараховується.

Якщо журнал виключили з Переліку ВАК до її публікації, чи буде враховуватися рукопис під час захисту дисертації?

Ні, не буде враховуватися.

Які дані досліджень можуть бути зараховані «в рахунок», тобто «замість» наукової статті ВАК для допуску до захисту?

Патенти на винаходи, патенти (свідоцтва) на корисну модель, патенти на промисловий зразок, патенти на селекційні досягнення, свідоцтва на програму для електронних обчислювальних машин, базу даних, топологію інтегральних мікросхем, зареєстровані відповідно до правил.

Написання статті ВАК

Добавить комментарий